sera резерена тръба + ротор за реактор 1000 за СО2

14.40 лв.

Описание

Sera тръба+ротор за СО2 реактор 500 или 1000. Роторите за реактор 500 и 1000 са различни, моля проверете кой ротор ви е нужен.