Влечуги

Влечуги Влечуги Влечуги

  • Знаете ли, че …

• Крокодилите са разред едри влечуги, появили се преди около 84 милиона години по време на горната креда. Те са най-близко свързаната с птиците съществуваща и днес група животни.

• Крокодилите се считат за най-високо организираните съвременни влечуги. Имат удължено и сплеснато отгоре тяло. Главата им е плоска, с удължена напред муцуна и къса шия. Предните им крайници завършват с по пет пръста, а задните с по четири, снабдени с плавателна ципа. Поясната област, постига пълно развитие (2-4 прешлена), като предните пояси са без ключици.

• Долната челюст се съединява с черепа чрез неподвижна квадратна кост. От задния край на небцето се спуска мускулеста гънка — небна завеса, която разделя устната кухина и глътката. Когато главата е под водата, ноздрите и ушите се затварят с клапи.